Mintalah kepada Allah. Walaupon garam. – A blog by Tetel xoxkb.

Mintalah kepada Allah. Walaupon garam. – A blog by Tetel xoxkb.

Comments